LPG – levnější provoz stále táhne (4. díl)

Ve čtvrtém díle našeho seriálu o LPG se podíváme na bezpečnost plynového pohonu.
NAŠE TÉMA, 22.12.16 | 00:00
hodnocení článku 0.0 b / 0x
vaše hodnocení: 0 b.

Provozování automobilu na LPG s sebou nese i dodržování některých bezpečnostních pravidel. Ta ale nejsou nijak omezující. Přesto si je připomeňme.

PARKOVÁNÍ

LPG – levnější provoz stále táhne 1) Vůz spalující LPG má zákaz vjezdu do podzemních garáží. Ne ale do všech, rozhoduje vždy zákazová značka u vjezdu. Obecně se nedoporučuje parkovat s automobilem v uzavřených a špatně odvětrávaných prostorách.

2) Pokud automobil na LPG parkujete v garáži, měla by být dobře odvětrávaná, přičemž by měl být jeden z větracích otvorů umístěn hned u podlahy. Stejně tak by neměla být v garáži montážní jáma. LPG je totiž těžší než vzduch a v případě úniku by bylo obtížné jej odvětrat.

3) Parkujte pouze na volných prostranstvích, přesvědčte se, že není v okolí otvor do kanalizace, či jiných podzemních prostor. Nezapomínejte, že směs LPG se vzduchem je výbušná.

TANKOVÁNÍ

4) Při tankování LPG smí připojit a odpojit plnící přípojku pouze obsluha čerpací stanice, nikoli sám řidič. Tankování LPG je povoleno pouze u schválených stanic. Samozřejmě platí zákaz kouření nebo jakékoli další manipulace s otevřeným ohněm. Vozy vybavené nezávislým topením jej musí při čerpání LPG vypnout.

PORUCHA

5) Pokud provozovatel vozu na LPG zaregistruje jakoukoli závadu na systému, je třeba vůz přestat používat. Zejména jde o úniky plynu z jakékoli části systému, pozor také na jakékoli závady u jednotlivých komponentů, nebo na jejich mechanické poškození - včetně poškozeného upevnění nádrže a dalších komponentů. Vždy je třeba vůz odstavit na odvětrávaném místě a do opravy jej nepoužívat.

HAVÁRIE VOZU

6) V případě dopravní nehody se postupuje stejně, jako v jiných případech. U LPG vozidel se ale ujistěte, že je vypnuté zapalování a policii upozorněte, že jde o vůz na LPG. Pokud byl vůz jakkoli poškozen, je třeba provést expertní posouzení stavu plynové nádrže.

POŽÁR VOZU

7) V těchto případech by se měli o uhašení požáru postarat profesionální hasiči. Ti by měli nádrž aktivně ochlazovat.

OPRAVY VOZU

8) Vždy odpojte akumulátor, v případě svařování na vozidle musí být LPG nádrž zcela prázdná. Pokud na komponentech LPG provádí autoservis opravy, je třeba následně provést revizi celého zařízení.

Jak probíhá revize?

doklad revize Roční revize sestává z kontroly všech hadic, jejich těsnosti a pevnosti, kontrolují se i regulátory, řídící systémy a všechno ostatní elektronické zařízení. Po třech letech se provádí revize regulátoru i revize uzavíracího ventilu. Po deseti letech se pak kontroluje tlaková nádoba, jejíž životnost je 10 let u LPG a 20 let u CNG. Pokud není revize provedena, je vůz nezpůsobilý k provozu.

Ceny - revize LPG zařízení stojí 200-500 Kč, stejnou cenu zaplatíte i za diagnostiku. Po ujetí 20-25 tis. km je třeba k ceně připočíst výměnu filtru plynu, po zhruba dvojnásobném nájezdu se mění i filtr, přes který prochází zkapalněné LPG. Ceny filtrů nejsou nijak vysoké, pohybují se kolem 100 Kč/kus. K výsledné ceně je ale samozřejmě nutné připočítat cenu za práci, která zahrnuje i seřízení systému. K revizi budete potřebovat přílohu k technickému průkazu, osvědčení o LPG, případně i servisní knihu.Další díly:
LPG – levnější provoz stále táhne (1. díl)
LPG – levnější provoz stále táhne (2. díl)
LPG – levnější provoz stále táhne (3. díl)
LPG – levnější provoz stále táhne (6. díl)
LPG – levnější provoz stále táhne (5. díl)
nahoru

kontakt - naši partneři - práce s cookies - marketingové podmínky

Copyright © 2005–2017 EBM system s.r.o. | technická podpora

TOPlist