Přemysl Žižka: emoce k nákupu firemního auta nepatří (3/3)

Ve třetím díle našeho rozhovoru se podíváme na otázky související s prodejem firemních vozidel.
NAŠE TÉMA, 05.01.17 | 00:00
hodnocení článku 5.0 b / 1x
vaše hodnocení: 0 b.

Přemysl Žižka (rozhovor 2016) Jak nejlépe doporučujete odhadnout, kdy firemní vůz prodat a pořídit nový?
Jedná se o kombinaci několika faktorů. Jde-li nám primárně o optimalizaci nákladů, pak správné načasování obměny služebního vozidla bude vycházet z průběžné analýzy servisních nákladů, míry rizika poruch a jejich nákladnějších oprav. Ideálním ukazatelem je průběžné sledování celkových nákladů na vlastnění přepočtené na 1 ujetý kilometr. Pokud začne tento ukazatel růst, indikuje to teoreticky správný moment k vyřazení vozidla z vozového parku.
Dále je dobré umět posoudit vhodný okamžik k prodeji stávajícího a pořízení nového vozidla. Takový moment může nastávat při generační obměně modelů na trhu - např. i tzv. faceliftů, kdy dochází ke skokovému poklesu zůstatkové hodnoty ojetého vozidla. Ceny ojetých vozidel se odvíjí od sezónnosti v poptávce na trhu.

Jaká forma prodeje je pro firmy z vašeho pohledu nejvýhodnější?
Záleží na samotné firmě, do jaké míry je schopna se tomuto procesu věnovat a jaké cíle má vyřazení služebního vozidla splnit. U některých firem je proces vyřazení vozidla poměrně jednoduchý, jelikož nabízejí odkup vozidel vlastním zaměstnancům často prostřednictvím interní aukce. Takový postup nemusí pro firmu znamenat dosažení nejvyšší možné ceny za vyřazované vozidlo, nicméně je tento akt vnímán především jako benefit pro zaměstnance. Navíc má tento postup pozitivní dopad na odpovědné chování samotných zaměstnanců ke služebním vozidlům.
Relativně nový a efektivní způsob formy prodeje představují elektronické aukční systémy, kde se agreguje poptávka ze strany velkoobchodníků s ojetinami. Za poměrně krátkou dobu s minimálními náklady na vlastní zdroje lze získat relevantní nabídku za tržní cenu. Poplatek za využití takového nástroje činí jednotky procent z dosažené prodejní ceny.
Některé firmy řeší prodej ojetých vozidel ve spolupráci se spřízněným prodejcem ojetých vozidel – obvykle se jedná o stejného obchodního partnera, který dodává nové vozidlo. Alternativou může být prodej vlastními silami za využití internetového inzertního média. To ovšem klade vyšší nároky na komunikaci a čas věnovaný potenciálním uchazečům.

Jsou podle vašich zkušeností ojeté firemní vozy v horším technickém stavu v porovnání s automobily, které patřily fyzickým osobám?
Na stavu každého vozidla se vždy „podepíše“ konkrétní zaměstnanec a je jen na něm samotném, do jaké míry rozlišuje přístup ke služebnímu a vlastnímu soukromému vozidlu. Firemní vozidla jsou obecně více zatěžována. Někdy vozidlo za svou životnost ve firmě vystřídá několik uživatelů. To vše se obecně projeví na relativně větším opotřebení. Na druhou stranu bývají firemní vozidla mladšího stáří a odpovídajícím způsobem servisována.

Pokud firma vrací vůz po ukončeném operativním leasingu, na co si dát v tomto případě pozor?
Při řádném ukončení operativního leasingu je dobré být v momentu vrácení vozidla v souladu s parametry nájemní smlouvy. Znamená to především průběžné sledování najetých kilometrů. Dochází-li v průběhu provozování vozidla k odchylkám od smluvených nájezdů, je vhodné požádat leasingovou společnost s dostatečným předstihem o rekalkulaci, a pokud je změna parametrů smlouvy výhodná, přistoupit na ni.
Před vrácením vozidla by se pak každý nájemce měl pokusit vyhodnotit stav vozidla s ohledem na nadměrná opotřebení, která představují riziko doplatků leasingovým společnostem. Ty každému nájemci poskytují tzv. manuál akceptovatelného a neakceptovatelného opotřebení vozidla. Ovšem ne vždy musí být výhodné uvádět vozidlo do bezvadného stavu. To totiž často může znamenat stejné nebo i vyšší náklady, jelikož to vyžaduje započítaní doby opravy - prostoje vozidla v servisu a dále uhrazení nákladů za spoluúčasti na pojistných událostech.

nahoru

kontakt - naši partneři - práce s cookies - marketingové podmínky

Copyright © 2005–2017 EBM system s.r.o. | technická podpora

TOPlist